Stran uredil: Bipsi
Prevozništvo Korez Matjaž s.p., Bukovci 123, 2281 Markovci, Tel: 041/394-269
Pogoji
SPLOŠNI POGOJI NAJEMA VOZIL
Prevozništvo Matjaž Korez s.p., daje vozilo v uporabo po določbah in pogojih, ki so predmet te pogodbe in s katerimi je najemnik
seznanjen, kar potrjuje s podpisom te pogodbe.
1. POTREBNI DOKUMENTI IN PLAČILA
Stranka mora imeti ob prevzemu s seboj veljaven osebni dokument in vozniško dovoljenje. Pravne osebe pa lahko vozilo prevzamejo
po plačanem predračunu ali po dogovoru, predložiti pa morajo tudi naročilnico s specifikacijo z navedenim obdobjem najema. Z
naročilnico so kriti morebitni dodatni stroški, ki bi lahko nastali poleg najema plačanega po predračunu.
2. REZERVACIJA
Ob rezervaciji vozila se plača 10% zneska najema - avans.
Celotni znesek najema se poravna najkasneje pred odhodom, sicer štejemo rezervacijo za odpovedano.
3. V CENO JE VKLJUČENO
- zelena karta
- obvezno zavarovanje
- kasko zavarovanje z 1% odbitno franšizo, zavarovanje proti kraji, zavarovanje potnikov
4. VARŠČINA
Ob prevzemu vozila je potrebno položiti varšcino, ki se uporabi za pokrivanje naslednijh stroškov :
- v primeru nesreče ali kraje vozila
- izgube bonusa pri zavarovanju
- manjkajočo poškodovano opremo
- popravila in poškodbe, ki niso vključene v paket kasko zavarovanja (poškodovana oprema ob vlomih, nepazljivostih, ….)
- v primeru poškodb ali kraje vozila je obvezno zahtevati ogled policije in predložiti policijski zapisnik.
5. PREVZEM VOZILA
Prevzem vozila je med 7.00 in 17.00 uro, oziroma po dogovoru. Vozilo je potrebno vrniti do 8.00 ure dopoldan.
Podaljšanje najema ni možno brez predhodnega dogovora.
6. VRAČILO VOZILA
Vozilo vrne najemnik. Ob vrnitvi se z primopredajnim zapisnikom ugotovi stanje vozila in pregleda delovanje vseh naprav v vozilu.
Vse ugotovljene pomanjkljivosti in poškodbe se vpiše v prevzemni zapisnik in obračuna v skladu s splošnimi navodili za najem vozila.
V primeru višje sile (zamuda pri vračilu vozila) je dolžan najemnik telefonsko obvestiti najemodajalca za vzrok zamude in predviden
čas vracila vozila. Eventuelna zamuda brez predhodnega dovoljenja se zaračunava kot dodaten dan najema.
7. IZGUBA LASTNINE, POŽAR ALI TATVINA
Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo osebno lastnino ali lastnino druge osebe, ki jo je pustila v najetem vozilu. Najemnik se s
podpisom te pogodbe izrecno odpoveduje vsakemu zahtevku, ki bi izhajal iz tega člena in z njim povezanimi stroški.
8. GORIVO
Gorivo ni vključeno v ceno najema. Ob prevzemu in vrnitvi vozila mora biti rezervoar goriva polno. V nasprotnem primeru
najemodajalec zaračuna manjkajoče gorivo, ter polnjenje rezervoarja po veljavnem ceniku
9. ČIŠCENJE VOZILA
Ob prevzemu vozila je to očiščeno znotraj in zunaj. V enakem stanju se vozilo vrne. V nasprotnem primeru se zaračunajo stroški
čiščenja po ceniku najemodajalca. Kajenje je strogo prepovedano.
10. POPRAVILA
Vsi posegi v vozilo brez predhodnega dogovora z najemodajalcem so prepovedani in za njih materialno odgovarja najemnik, kakor se
tudi ne priznavajo stroški popravil, ki niso bila koordinirana z najemodajalcem. Vozilo se sme popraviti samo pri pooblaščenih servisih,
za morebitno popravilo in menjavo delov je potrebno predložiti originalni račun servisa, ki se glasi na ime najemodajalca.
11. VZDRŽEVANJE
Najemnik se obvezuje, da bo redno preverjal stanje olja v motorju, hladilne tekočine, zavorne tekočine in zračnega tlaka v
pnevmatikah.
12. ODGOVORNOST NAJEMNIKA IN OBNAŠANJE PRI PROMETNI NEZGODI
Pri nesreci ali poškodbi vozila odgovarja najemnik najvec v vrednosti 1% odbitne franšize . V primeru, da zavarovalnica zavrne plačilo
iz kakršnihkoli vzrokov, je dolžan škodo pokriti najemnik. Za poškodbe, ki ne izhajajo iz prometne nezgode odgovarja najemnik sam.
V primeru nesreče mora najemnik izpolniti obrazec "Evropsko poročilo o prometni nezgodi" in nezgodo prijaviti policiji. Ob vračilu
poškodovanega vozila pa tudi izpolni poročilo o nesreči in izjavo o nealkoholiziranosti. Dolocila CPP Zakona predpisujejo, da mora
biti starost najemnika najmanj 21 let in da mora imeti veljavno vozniško dovoljenje najmanj 3 leta. Najemnik odgovarja neomejeno v
primeru škode zaradi neupravičenega voznika do vožnje, preseženega tovora, nevarnih snovi, v nezakonite namene (carinski skratka do
vsega , od česar je uporaba vozila nedovoljena. Najemnik je obvezan, da dokumente in ključe vozila ob zapustitvi nosi s seboj; v
nasprotnem primeru zavarovalnica ne krije nastalih stroškov v primeru kraje vozila.
13. PROMETNI PREKRŠKI
Vsi morebitni prometni prekrški, ki nastanejo v času najema vozila bremenijo najemnika vozila. V kolikor bi policija zahtevala podatke
o kršitelju, smo jih le te zakonsko dolžni posredovati